ประวัตินายกสมาคม
  พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร

พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร
หรือที่สื่อมวลชนนิยมเรียกว่า บิ๊กเหวียง
เกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2481
เป็นบุตรของนายเปลี่ยน และ นางมุ้ย ฐานะจาโร
สมรสกับ คุณหญิงอรวรรณ ฐานะจาโรการศึกษา
  -    จบการศึกษาโรงเรียนนายร้อย รุ่นที่ 6
    -    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 9
    -    หลักสูตรชั้นนายร้อย และหลักสูตรการรบจู่โจม ที่ ฟอร์ท เบนนิ่ง สหรัฐอเมริกา
    -    หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 48 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
    -    หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6
รับราชการ
        เริ่มรับราชการทหาร ปี พ.ศ. 2505 ผู้บังคับหมวดปืนเล็กร้อยอาวุธเบา กองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 1
มหาดเล็กรักษาพระองค์ (รอ.) ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ได้แก่
    -    ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ พ.ศ. 2518
    -    ผู้บังคับกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ พ.ศ. 2521
    -    เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 2 พ.ศ. 2524
    -    ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 พ.ศ. 2530
    -    ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พ.ศ. 2531
    -    รองแม่ทัพภาคที่ 1 พ.ศ. 2533
    -    แม่ทัพน้อยที่ 2 พ.ศ. 2534
    -    แม่ทัพภาคที่ 1 พ.ศ. 2537
    -    ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พ.ศ. 2537
    -    รองผู้บัญชาการทหารบก พ.ศ. 2538
    -    ผู้บัญชาการทหารบก พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541
ตำแหน่งทางสังคมอื่นๆ
  -    สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
    -    สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
    -    สมาชิกวุฒิสภา[2]
    -    นายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ
    -    ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
    -    ตุลาการศาลทหารสูงสุด
    -    ประธานสภามวยไทยโลก
การเมือง
        หลังจากเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2544 จากนั้นได้ผันตัวมาลงเล่นการเมือง จนได้เป็น ส.ส. ระบบปาร์ตี้ลิส ของพรรคไทยรักไทย อันดับที่ 17 และเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และออกจากตำแหน่งในปี พ.ศ. 2546 จากนั้นได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในปี พ.ศ. 2547 อยู่ระยะหนึ่งเป็นเวลาสั้น ๆ
        ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 พล.อ.เชษฐา มีข่าวว่าจะไปเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองหลายพรรค เช่น พรรคประชาราช
เป็นต้น แต่ท้ายที่สุดก็ได้รับการสนับสนุนให้เป็นหัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
        จนกระทั่ง พ.ศ. 2552 นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร เลขาธิการพรรค
เพื่อไทย นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย นายวิทยา บุรณศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อยุธยา พรรคเพื่อไทย และนายวิชาญ มีนชัยนันท์ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรค เพื่อไทยเดินทางมาเข้าพบพลเอกเชษฐาที่บ้านพัก ย่านเมืองทองธานี เพื่อเชิญเข้ารับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย ซึ่งพลเอกเชษฐาก็ได้ตอบตกลงที่จะรับตำแหน่งนี้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
        พ.ศ. 2539          
       
                                เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
         พ.ศ. 2537                         
                               
                                เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)          
         พ.ศ. 2540           
                               
                                เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)
        พ.ศ. 2541           
                               
                                เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นมหาโยธิน (ม.ร.)
         พ.ศ. 2516           
                               
                                 เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม เครื่องหมายเปลวระเบิด
        พ.ศ. 2536           
                               
                                 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
        พ.ศ. 2516           
                               
                                 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้น 3


                     สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน
   664  ชั้น 3  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
    โทรศัพท์ : 02-628-5378 - 9 โทรสาร :02-628-5499 
    Website: www.th-cntrade.or.th    E-mail : support@th-cntrade.or.th